Met een verwijsbrief van de huisarts, vergoeden verzekeraars psychologische zorg vanuit de basisverzekering. Belangrijk om te weten is dat er wel een echte ‘diagnose’ moet zijn, zoals genoemd in de DSM 5. Dat is een handboek met symptomen van psychische stoornissen die zorgverleners gebruiken. Als de klachten daar niet binnen passen, is zorg uiteraard nog steeds mogelijk. De kosten komen dan echter voor je eigen rekening.

KOSTEN BEHANDELING

De manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg worden berekend, heet het ZorgPrestatieModel. (LINK). Sinds 2022 worden op deze manier de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland berekend en vergoed. Het ZorgPrestatieModel is transparanter voor cliënten en er geldt een lagere administratieve last voor de behandelaren. LINK

TARIEVEN

In mijn praktijk behandel ik lichte tot matig complexe psychische klachten.

Afhankelijk van een aantal criteria komt iemand in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgpakketten, producten bestaan uit minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging, dossiervorming, overleg, administratie, eventuele e-health) moet binnen die tijd plaatsvinden.

Aan het begin van je behandeling maken we een inschatting van je ‘behandelproduct’. Er zijn drie producten: kort, middel en intensief.

Product Kort, ongeveer 3-5 gesprekken

Product Middel, ongeveer 6-8 gesprekken

Product Intensief, ongeveer 9-12 gesprekken

Met de tarieven per gesprek kun je zelf een inschatting maken van de kosten van een behandeling.

60 minuten diagnostiek (intakegesprek): € 163,67 (prestatiecode: CO0562)

45 minuten behandeling (behandelgesprek): € 120,99 (prestatiecode: CO0497)

Intercollegiaal kort overleg (overleg huisarts): € 22,18 (prestatiecode: OV0007)

Wil je de tarieven nakijken? Kijk dan op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Om de juiste tarieven te vinden, vul je het volgende in:

  1. Setting = Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II
  2. Beroepscategorie: GZ-psycholoog – Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
  3. Consulttype = diagnostiek of behandeling
  4. Tijdsduur = duur van de ingeplande afspraak
  5. Financieringsstroom = GGZ

Als je de behandeling zelf wilt betalen, dus zonder verwijzing huisarts en niet in te dienen bij de verzekeraar: € 110 / gesprek van 45 minuten. Voor coaching gelden andere tarieven

VERGOEDING VAN DE BEHANDELING

Hoeveel en of er iets moet worden bijbetaald hangt af van de situatie. Heb je een natura- of restitutiepolis? Is je eigen risico al verbruikt? En wat is de ernst van je klachten? Het is daarom handig om de verzekeringspolis mee te nemen naar het eerste gesprek.

Het is sowieso verstandig om voor de eerste afspraak contact op te nemen met de zorgverzekeraar om verrassingen achteraf te voorkomen. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Met een restitutiepolis mag je de psycholoog zelf kiezen en vergoedt de zorgverzekeraar – meestal- alle kosten. Het eigen risico van 385 euro gaat daar wel eerst vanaf. Dat geldt ook voor een naturapolis.

Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar alleen alle kosten als de psycholoog een contract heeft afgesloten. In deze gevallen wordt er 75 tot 90 procent vergoed.

Deze praktijk werkt zonder contracten met verzekeraars. Meer informatie vindt u hier (https://contractvrijepsycholoog.nl link)

ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK

Gemaakte afspraken staan vast. Mocht u toch verhinderd zijn, mailt u dan minimaal 24 uur van tevoren af. Zonder (tijdige) afzegging zal er 50 euro in rekening worden gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

FACTUUR

Aan het eind van de maand zal een factuur worden gestuurd. Deze moet worden betaald binnen 14 dagen en kan worden ingediend bij de verzekeraar.

Er staan op de factuur allerlei informatie die makkelijk te controleren is.

Op de factuur staan de zorgprestaties. Dit kunnen de volgende zijn:

  • Consult diagnostiek: met behulp van diagnostisch onderzoek wordt gekeken welke problematiek er speelt
  • Consult behandeling: in de behandeling gaan we met het probleem aan de slag met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;
  • Intercollegiaal overleg: als ik het voor de behandeling wenselijk is om te overleggen met een externe collega;

De kosten van je behandeling worden naast het type consult en de noodzaak tot overleg met een collega verder bepaald door de duur van je consult en het beroep van de professional waarmee je het consult hebt

In de tarieven zit ook de tijd dat wordt besteed aan administratie en verslaglegging buiten de sessies om. Heb je een behandelconsult van 45 minuten, dan komt daar gemiddeld 15 minuten extra tijd bij voor verslaglegging.

Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in de administratieve handelingen die horen bij een intake. Bij een diagnostiekconsult worden uitgebreidere verslagen geschreven en een brief voor de huisarts. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.