Zowel EMDR- supervisanten die hun opleiding bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) hebben gevolgd als cognitief-gedragstherapeuten in opleiding (VGCt) , kunnen zich aanmelden voor supervisie.

De VGCt supervisie kan zowel individueel als in tweetallen worden gedaan. Leertherapie is ook in groepen mogelijk. Tijdens het eerste gesprek worden de voorwaarden van het gesprek besproken en de supervisiedoelen vastgesteld. Er wordt altijd gewerkt met beeldmateriaal tijdens de supervisie. Tijdens de supervisie is het vooral de bedoeling om zaken te bespreken die minder goed verlopen en daar feedback op te krijgen.

 

De EMDR supervisie verloopt volgens het supervisie formulier dat via de www.emdr.nl te downloaden is. Het doel is het aftekenen van het formulier, waardoor de focus van de supervisie meer komt te liggen op wat er goed gaat tijdens de behandeling. Uiteraard is het ook mogelijk om moeilijkheden in te brengen. Voor het leerproces is dat mijns inziens eigenlijk een belangrijk onderdeel. Tijdens het eerste gesprek zal dit allemaal aan de orde komen. Omdat ik EMDR supervisor ben, zal tijdens de supervisie een camera meelopen voor mijn eigen supervisietraject. Incompany is ook EMDR groepssupervisie mogelijk.

Voor beide supervisies geldt dat er van tevoren al telefonisch of emailcontact zal zijn.