Cognitieve gedragstherapie

Als men spreekt over ‘cognitieve gedragstherapie’ kan meestal zowel ‘cognitieve therapie’ als ‘gedragstherapie’ en ‘cognitieve gedragstherapie’ worden bedoeld. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie vergelijkbare gunstige effecten hebben op de klachten van cliënten én dat de werkwijze van de beide methodes goed op elkaar aansluit, worden cognitieve therapie en gedragstherapie in de praktijk vaak gecombineerd tijdens een behandeling.

Cognitieve gedragstherapie kan zowel uw manier van denken en interpreteren als uw manier van gedragen beïnvloeden. De mate van verdeling tussen de twee onderdelen hangt af van de problematiek en wordt in overleg bepaald.

Tijdens wordt met u op zoek gegaan naar knelpunten in de manieren waarop u met dingen omgaat. Dat uitgangspunt zorgt ervoor dat cognitief gedragstherapeuten eerder dan veel andere psychotherapeuten adviezen en richtlijnen geven. Ook wordt veel gewerkt met opdrachten die tussen de zittingen door worden uitgevoerd.

Omdat bij problemen de manier waarop deze in stand worden gehouden erg belangrijk is, ligt de focus van de behandeling vaker op het heden en minder op uw verleden. Er zal dan ook relatief kort worden stilgestaan bij het ontstaan van uw klachten. In plaats daarvan wordt gezocht naar hoe u met problemen omgaat en hoe u zich in moeilijke situaties gedraagt. Hierop wordt uitgebreid ingegaan.

Welke effecten heeft cognitieve gedragstherapie?

Van geen andere soort psychotherapie is de werkzaamheid zo goed wetenschappelijk onderzocht als die van cognitieve gedragstherapie. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen behoorlijk positief te zijn. Zo’n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. De mate van succes daarbij, hangt enigszins af van de problematiek waarvoor men wordt behandeld.

Hoe lang duurt cognitieve gedragstherapie?

In principe is cognitieve gedragstherapie een kortdurende behandeling. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag. Bij een gebruikelijke frequentie van wekelijkse of tweewekelijkse zittingen duurt een behandeling gemiddeld dus een half tot anderhalf jaar. Bij hardnekkiger problematiek kan het aantal zittingen aanzienlijk worden uitgebreid. De behandelduur is natuurlijk afhankelijk van de frequentie van de zittingen: wekelijks, tweewekelijks of anderszins.

Het is gebruikelijk dat de behandelduur wordt bepaald in overleg tussen u en de therapeut. Men is tegenwoordig steeds meer geneigd om de maximale behandelduur vooraf vast te leggen.

Voor meer informatie: www.cognitievegedragstherapie.nl

EMDR

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om nare gebeurtenissen te verwerken. Soorten klachten die iemand kan hebben na een schokkende ervaring zijn:

 • Herbelevingen van de ervaring
 • Vermijding van gevoelens, plekken en/of personen
 • Nachtmerries
 • Overspoeld worden door emoties
 • Schrikachtigheid en verhoogde alertheid
 • Stress
 • Schaamte of schuldgevoel
 • Somberheid
 • Angsten
 • Paniek
 • Slaapproblemen

Uiteindelijk kan dit leiden tot:

 • Depressieve klachten
 • Slecht zelfbeeld
 • Relatieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Verslavingsproblematiek

Een veel gehoorde uitspraak van mensen met klachten na traumatische ervaringen of verwerkingsproblemen is: ‘Ik weet het wel, maar het voelt niet zo’. Dit kan dan gaan over bepaalde gevoelens of over het voorbij zijn van een gebeurtenis gaan.

De effectiviteit van EMDR is goed onderzocht en volgens de richtlijnen in binnen- en buitenland de eerst aangewezen behandelmethode bij Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) naar Imaginaire Exposure (CGt)

Inmiddels wordt EMDR ook bij veel andere problematiek toegepast.

Meer informatie over EMDR en over het werkingsmechanisme is te vinden op: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

ACT- of Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is één van de derde-generatie cognitieve gedragstherapieën en beoogt de psychologische flexibiliteit van mensen te helpen vergroten.

Als je worstelt met een probleem, is de neiging groot om verstrikt te raken in allerlei gedachten, gevoelens en gedragingen, die daarmee gepaard gaan. Je gaat als het ware tegen je probleem vechten en deze onder controle proberen te houden. De kans is dan groot dat je er steeds meer mee bezig bent en niet meer met de dingen die waardevol zijn in je leven.

In plaats van de problemen te controleren, wordt met ACT gewerkt aan het ervaren en leren accepteren van de gedachten en gevoelens die bij problemen een rol spelen. Door stil te staan bij het hier-en-nu komt er meer ruimte om te gaan ontdekken welke richting je uitwilt met je leven. Met andere woorden: vanuit welke waarden zou je het liefst in het leven staan?

Mindfulness

Mindfulness gaat over de kunst om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het hier- en- nu. Hierbij leer gedachten en gevoelens op te merken en toe te laten die er op dit moment zijn. Het is -kort gezegd- een aandachtstraining die zich richt op het aanwezig zijn in het hier en nu.

Door te oefenen met het in aandacht bij het huidige moment blijven, kunt u afstand nemen van de gedachtenstroom in uw hoofd. Hierdoor wordt uw geest rustiger en zult u ervaren dat u zich beter kunt concentreren en makkelijker kunt ontspannen.

Het doorbreken van de automatische piloot leidt ertoe dat keuzes bewuster worden gemaakt.

Oplossingsgerichte therapie

De focus van oplossingsgerichte therapie is niet wat er niet goed gaat, maar op wat er nu al wel werkt in de omgang met je problemen en wat je kunt doen om dat uit te breiden