Bij Psychologenpraktijk Been wordt gewerkt met methoden die wetenschappelijk goed zijn onderzocht en waarvan bewezen is dat ze werken. De behandelingen zijn probleem/ klachtgericht, kortdurend en gestructureerd.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, zie hieronder. Van alle psychotherapieën is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie het meest wetenschappelijk onderzocht. In de praktijk komt het er dan ook op neer dat er vooral gewerkt wordt met (een combinatie van) cognitieve therapie en gedragstherapie. Andere wetenschappelijk effectieve methoden waarmee veel wordt gewerkt zijn: EMDR, oplossingsgerichte therapie, aandachtgerichte cognitieve therapie- beter bekend als mindfulness- en ACT.

 

Behandelverloop

In het eerste gesprek wordt aan de hand van uw klachten in overleg een behandelplan gemaakt. Het slagen van de behandeling is ook afhankelijk van de manier waarop u in het dagelijks leven veranderingen doorvoert. Daarom wordt er vaak gewerkt met opdrachten tussen de zittingen door. Dit kan van alles zijn: dingen opschrijven, oefeningen doen, oefenen met ‘ervaren’, iets lezen, naar bepaalde personen of plaatsen toegaan, informatie opzoeken op een website etc. De opdrachten zijn een nuttige aanvulling op de behandeling.

Een zitting begint meestal met het bespreken van de opdrachten, welke moeilijkheden er waren, wat er goed ging enzovoorts. Daarna wordt er aan de hand van de resultaten van de opdrachten verder gewerkt aan het behandelplan. Er wordt dus niet alleen maar ‘gepraat’.

De frequentie van de zittingen wordt in overleg bepaald. In de loop van de behandeling zal de tijd tussen de zittingen groter worden. Dan heeft u meer tijd om hetgeen u tijdens de behandeling heeft geleerd in de praktijk te oefenen. Daarnaast bouwt u de behandeling dan langzaam af.