KWALIFICATIES

De belangrijkste registratie is mijn registratie als gezondheidszorgpsycholoog (afgekort: GZ-psycholoog)

Hiermee sta ik in het BIG-register. Dit is een Nederlandse databank met gezondheidswerkers die de overheid erkent. Ze voldoen aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en dat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Mijn BIG-registratienummer is 89059628625 . Volgens de Wet BIG ben ik bevoegd om generalistische basis geestelijke gezondheidszorg te verlenen. Die is bedoeld voor mensen met lichte tot matig complexe psychische problematiek

Mijn BIG registratie heb ik sinds 1998 en deze moet regelmatig geherregistreerd worden.

 

ANDERE RELEVANTE REGISTRATIES

2015 Supervisor EMDR

2012 Supervisor VGCt®

2012 CKRBO register docent

2007 Cognitief gedragstherapeut VGCt®

KLACHTENPROCEDURE

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met de behandeling, dan kunt u dit met mij bespreken om zo samen tot een oplossing te komen. Mocht u hierna een klacht in willen dienen dan kunt u dat doen via de klachtenregeling van de NVGzP