N=1 begeleiding is mogelijk. Omdat ik werk met het FABA-model van Korrelboom en ten Broeke is het wel handig als je dat als supervisant ook gewend bent.

Zodra je een geschikte casus hebt is het verstandig met de supervisie te beginnen zodat de hele behandeling kan worden gesuperviseerd en er meteen met het schrijven van n=1 begonnen kan worden. Naast face-to-face supervisie zal er ook een aantal uur leestijd voor berekend, gemiddeld is dat 5 uur.