Intervisie voor cognitief gedragstherapeuten

Om te kunnen sparren met collega’s en van elkaar te leren is intervisie erg fijn. Zeker als je alleen werkt in een praktijk of geen directe collega’s op je afdeling hebt. Organiseren om bij elkaar te komen kan wel lastig zijn. Ook is het soms prettig om intervisie buiten de regio waarin je werkt te hebben, omdat je dan meer open kunt communiceren en dat komt de veiligheid ten goede.

Om die reden bied ik online intervisie aan. Dit intercollegiale overleg verloopt via een vast systeem en gaat over zaken waar je tegenaan loopt in je vak, dingen waar je je onzeker over voelt. Ook doe je kennis op over elkaars expertises. Naast sparren, handvatten krijgen en kennis opdoen is het doel van de intervisie dat je met meer vertrouwen je behandelingen kunt uitvoeren.

Om beurten breng je casuïstiek in waarmee je worstelt of waarover je een vraag hebt. Deze casus werken we uit via de incidentenmethode. https://www.psynip.nl/uitleg-intervisie-met-behulp-van-de-incidentmethode/

Voorwaarde voor deelname is dat je je goed voorbereidt op de intervisiebijeenkomsten en -tenzij een goede reden- altijd aanwezig bent bij de bijeenkomsten.

Praktisch:

De intervisiegroep bestaat uit maximaal 6 cognitief gedragstherapeuten (in opleiding)
Een intervisiecyclus bestaat telkens uit vijf bijeenkomsten.
Kosten: € 50 euro per vijf bijeenkomsten

De eerstvolgende groep intervisie voor cgt’ers start op 15 september 2022. De andere data zijn:  13 oktober, 17 november, 15 december, 12 januari 2023 en 9 februari 2023.  De intervisie wordt online via Zoom gegeven.

AANMELDEN KAN VIA : info@debbiebeen.nl